Anbefalt Entreprenør og samarbeidspartner.Yngve Øverli

Romsdalsgata 14  6415 MOLDE

mob: 900 27 036
yro40@online.no

Org nr: 984 214 979

Innehaver:
Yngve Roar Øverli


Virksomhet/art/bransje:    
Utleie av gravemaskinfører til andre firma.
Mindre gravearbeider i egen regi.
Muring av natursteinmurer.
Kjøp/salg av anleggsutstyr/maskiner.