Anbefalt Entreprenør og samarbeidspartner.
Kleivbøen 13, 6453 Kleive

mob 930 26 821
hbratset_31@hotmail.com

Org nr 999182771


Innehaver:
Håkon Bratset

Virksomhet/art/bransje:     Entreprenørvirksomhet m/gravemaskin m.m.